Profil spoločnosti

Naša spoločnosť vykonáva komplexnú tuzemskú a medzinárodnú prepravnú službu v sektore 3 PL. Našou špecialitou je – popri preprave čiastkového a kompletného nákladu v Slovenskej republike a celej Európe – preprava do zámoria. Popri kompletnej kontajnerovej preprave (FCL) nami zabezpečený transport zbernými kontajnermi (LCL) v uplynulých rokoch vykazuje výrazný kvantitatívny a kvalitatívny nárast. Podľa potreby sme schopní profesionálne zabezpečiť aj prepravu nadrozmerného nákladu (Project Cargo). Rovnako v exportnej ako aj v importnej prepravnej činnosti ponúkame konkurencieschopné ceny.  

 

 

 

 

Pre akékoľvek ďalšie informácie prosím kliknite na menu:

Rexfruit s.r.o. -  Attila Bognár

SK-94501 Komárno, Novozámocká 2, P.O.BOX 52 | Tel: +421 35 7704145 | rexfruit@rexfruit.sk                                                                                                                     

© 2014 REXFRUIT s.r.o. All rights reserved.