Cestná preprava

 

Pri prepravách po ceste Vám zabezpečíme kompletný servis podľa Vašich požiadaviek.

Cestná preprava tovaru má v dopravnom systéme svoje nezastupiteľné miesto. Je veľmi rýchla a pomerne spoľahlivá. Pri tomto druhu prepravy dochádza k minimálnej miere k poškodeniu tovaru, je teda aj bezpečná. Neoceniteľnou prednosťou cestnej prepravy je systém „z domu do domu“.

 

Pri prepravách tovaru na veľké vzdialenosti je vhodným spôsobom možná kombinácia s inými druhmi prepravy:

 

  • s námornou

  • s leteckou

 

Kombinovaná preprava je intermodálna preprava, kde väčšia časť cesty v Európe sa vykonáva železničnou, vnútrozemskou vodnou, alebo námornou dopravou a každý počiatočný a koncový úsek cesty, ktorý sa vykoná cestnou dopravou je čo najkratší.

1/7

Rexfruit s.r.o. -  Attila Bognár

SK-94501 Komárno, Novozámocká 2, P.O.BOX 52 | Tel: +421 35 7704145 | rexfruit@rexfruit.sk                                                                                                                     

© 2014 REXFRUIT s.r.o. All rights reserved.