top of page

Cestná preprava

 

Pri prepravách po ceste Vám zabezpečíme kompletný servis podľa Vašich požiadaviek.

Cestná preprava tovaru má v dopravnom systéme svoje nezastupiteľné miesto. Je veľmi rýchla a pomerne spoľahlivá. Pri tomto druhu prepravy dochádza k minimálnej miere k poškodeniu tovaru, je teda aj bezpečná. Neoceniteľnou prednosťou cestnej prepravy je systém „z domu do domu“.

 

Pri prepravách tovaru na veľké vzdialenosti je vhodným spôsobom možná kombinácia s inými druhmi prepravy:

 

  • s námornou

  • s leteckou

 

Kombinovaná preprava je intermodálna preprava, kde väčšia časť cesty v Európe sa vykonáva železničnou, vnútrozemskou vodnou, alebo námornou dopravou a každý počiatočný a koncový úsek cesty, ktorý sa vykoná cestnou dopravou je čo najkratší.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7
bottom of page